Hatay 1 Şubesi

E-SINAV DİLEKÇE (ANTAKYA)

………………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hizmet içi Eğitim Faaliyeti kapsamında ilçemizde düzenleneceği ancak kursiyerlerin re'sen görevlendirme yapılacağı belirtilen "e-sınav  faaliyetlerine uygulama ve izleme sorumlusu olarak görevlendirilecek personelin belirlenmesine yönelik e-sınav uygulama ve izleme sorumlusu kursu" ile ilgili olarak idare tarafından yürütülen duyuru, re'sen kursiyer belirlenmesi vb. iş ve işlemlerin anayasanın fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğu ve kursun sonunda düzenlenecek sertifika ile bazı kişi ve zümrelere ayrıcalık ve haksız avantaj sağlanacağı böylelikle eğitim çalışanlarının çoğunluğunun ise mağduriyetine yol açılacağı açıkça görülmektedir.

Aynı zamanda kamu kurumuna ve idareye olan güven ve itibarın zarar görmemesi, idarenin anayasa gereği tarafsızlık ilkesine riayet etmesi ve tüm personelin fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak hizmet içi eğitimlerden faydalanabileceği şekilde duyuru yapılarak başvuru alınması idarenin sorumluluğu, adalet ve liyakat ilkesinin gereğidir.

Bu durumda, bahse konu kurs ile ilgili olarak duyuru yapılmadan re'sen belirlenen kursiyerlerin sertifika ve sınav görev haklarından faydalandırılmasının ivedilikle durdurularak kurs planlamasına dair duyuru yapılması, başvuru alınması ve şahsımın da söz konusu kursa kursiyer olarak katılımıma onay verilmesi hususunda; 

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                                           ………/………/……….

 

                                                                                                                                                  AD SOYAD

                                                                                                                                                    (T.C. NO)

                                                                                                                                                    (UNVAN)

 

 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :