Hatay 1 Şubesi

Ek gösterge çalışmasındaki eksiklikleri paylaştık

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmü gereği 3600 ek gösterge ve ek göstergelere ilişkin yapılan 14 toplantının yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen’in de katılımıyla icra edildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılında öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polis olmak üzere dört meslek adına verilen söz, kamu görevlileri arasında adaletsizlik oluşturacağı düşüncesiyle bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılmış ve 6 Haziran’da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. İlgili çalışma, yardımcı hizmetler sınıfı başta olmak üzere, hem bütün kamu görevlilerini kapsaması hem de 1992 yılından bugüne gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma olması bakımından şüphesiz reformist bir özelliğe sahiptir. Ortaya konan bu önemli çalışma sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya bakıldığında, açıklık getirilmesi gereken konular, giderilmesi gereken eksiklikler mevcuttur. Kamu görevlileri arasında hiyerarşik ve adil düzenin sağlanması için bazı hususlara dikkat edilmesi hâlinde memnuniyet üretecek bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

Yalçın, 600 puanlık ek gösterge artışının önemli olduğunu, emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek ve onları refaha kavuşturmak için ek gösterge artışına ilave olarak, tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak iyileştirmenin beklentileri karşılayacağını ve genel bir memnuniyet üreteceğini söyledi.

Yalçın, ek gösterge çalışmasında bazı unvanların emekli aylıklarında daha yüksek artış sağlayabilecek şekilde ele alınmasının mevcut hiyerarşik yapıyı bozabileceğini, 2200 ek göstergede bulunan yükseköğrenim görmüş kamu görevlilerinin 2800’e yükseltilmesine rağmen tazminat yansıtma oranlarında bir üst gruba yükseltilmemelerinden kaynaklı olarak sadece emekli aylıklarında 118 TL iyileştirme sağlayacağını, ek göstergeleri 3600’den 4200’e çıkarılanların tazminat yansıtma oranlarında kademe atlamamasından kaynaklı teknik hizmetler sınıfı ve sağlık hizmetleri sınıfı içerisindeki hiyerarşik yapının bozulmasına sebebiyet vereceğini, sağlık hizmetleri sınıfında sadece dört yıllık yükseköğrenim gören hemşirelerin Bakanlık tarafından yayımlanan tabloda yer almasının diğer yükseköğrenim gören sağlık çalışanları arasındaki hiyerarşik yapıyı bozacağını, kamu görevlileri arasında öğrenim durumu bakımından hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, kamuda görev yapan avukatların, tabipler gibi 3600 ek göstergeye değil 4200 ek göstergeye tabi olmalarının daha hakkaniyetli olacağını, yönetici sınıfında yer alan şube müdürü, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şeflerin unvanlarının da 3600 ek göstergeye yükseltilerek çalışma barışının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Düşük maaşlı emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumlarında iyileştirme yapmak ve gelir seviyelerini artırmak amacıyla mevcut sistemi ve hiyerarşik yapıyı bozmadan, özellikle ek göstergesiz ve düşük ek göstergeli kamu görevlileri ile genel idare hizmetleri sınıfındaki kamu görevlilerini, ayrıca şube müdürleri, şef, amir gibi yöneticileri göz ardı etmeden, genelde bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek göstergelerin düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, “Fakülte sekreteri ve enstitü sekreteri, hastane başmüdürü ve hastane müdürü gibi yalnızca 600 puanlık ek gösterge artışından farklı şekilde yararlananların aralarında gelir adaletini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Ali Yalçın, tazminat yansıtma oranlarının arasına yeni kademeler konularak kamu görevlileri arasında emekli aylığı dağılımı noktasında adil sonuç üretecek şekilde bir kanun teklifinin Meclis’e sunulmasının önemini ifade etti.