Hatay 1 Şubesi

İstanbul Fethinin 569. Yılı Kutlu Olsun!

İstanbul’un fethi hem hazırlıkları, hem fetih süreci, hem de sonuçları itibariyle muhteşem bir zaferdir. Daha önce defalarca kuşatılmasına rağmen alınamayan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet öncülüğündeki Osmanlı ordusu tarafından karadan ve denizden 53 gün süren kuşatma sonucu fethedilmiş, tarihin akışı değişmiştir. Bin yılı aşkın süren Bizans İmparatorluğu yıkılmış ve yeni bir çağ başlamıştır. İşte tarihimizin en büyük zaferi olan İstanbul’un Fethi’nin 569. yılını kutluyor, idrak ediyoruz.

Çağ kapatıp çağ açması, Bizans’ın yıkılması gibi sonuçlar çok sık yazılır, dile getirilir. Ancak büyük İstanbul’un fethi, Osmanlı’nın adalet üzerine bina edilmiş, farklı ırk, inanç ve değerlere sahip toplulukları bir arada yaşatan kuşatıcı yönetim anlayışını gölgelememelidir. Bu anlayışla Fatih Sultan Mehmet daha fethin ikinci günü askerlerini sokaktan çekmiş, şehir sakinlerinin yaşam hakkını güvence altına almış, İstanbul’a şehremini atamış, yeni bir yönetim anlayışını uygulamaya geçirmiştir. İstanbul’da kısa sürede yollar, köprüler, medreseler, camiler ve saraylar yapılmıştır. Böylece yok etmenin yerini imar ve inşa almış, farklılıkları boğan anlayış yerini birlikte yaşama pratiğine bırakmış, yoksulluğun yerini bereket kuşatmıştır. İslam medeniyeti İstanbul’a hayat ve ruh vermiştir. Bizans’ın baskıcı, adaletsiz ve yoksulluk üreten çürümüş kurumsal yapısından sonra bu yeni anlayış, şehrin imarı ve inşasıyla birleşince İstanbul büyük bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu cazibe, dünya ölçeğinde bilim, sanat ve kültür erbabını İstanbul’a çekmiştir. Şehir bilimin, kültürün ve sanatın da merkezi olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra İstanbul’un tarihi yapılarını korumak için hassasiyet göstermiştir. Onların başında ise, Ayasofya gelir. İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’yı camiye çevirmiştir. Ve asırlar boyunca cami hüviyetiyle insanlık aleminin önemli mabetlerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak kısa bir süre, 86 yıl boyunca müze olarak kullanılmıştır. Bununla beraber Ayasofya milletimizin gönlünde hep cami olarak varlığını korumuştur. 2020 yılında yeniden Fatih’in iradesi gerçekleşmiş, fethin hukuku yerine getirilmiştir. Aziz milletimiz de açılışa büyük teveccüh göstererek Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîf’in sevincini, mutluluğunu ve huzurunu yaşamıştır. İslam dünyası da bu sevince ortak olmuştur.

İstanbul’un fethedilmesinin 569. yıl dönümü vesilesiyle, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in (SAV) müjdesine mazhar olarak fethi gerçekleştiren büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet’i, kahraman askerlerini ve bu topraklar için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.