Hatay 1 Şubesi

Vesayetin tetikçi cübbesi milletin egemenlik cüssesi karşısında kaybetmeye mahkûmdur

Milletin kadimden tevarüs eden değerlerle temasını artırdığını, siyasetin ve devletin millet iradesi sonuçlarını hak ve özgür hale getirmeyi başarabiliriz; millete ve değlerine, sivilleşmeye, demokratikleşmeye ve demokratikleşmeye başlıyorlar kinini ve vesayet hedefini farklı kulvardan ve sonunda duvara doğru ilerliyor yollardan ifşa ve icra devam devam ediyorlar.

Türkiye'nin oğlu beş yıllık süreçte gerçekleşmiştir, yönünü ve taşıyan de bizzat milletin belirlediği “Öze Dönme”, “Özgürleşme”, “Sivilleşme” ve “Demokratikleşme” ve Nihayet “Yeni Türkiye” hedefli değişim ve dönüşümlerin hem onun hem de bütününü kabul zor ve sindirmekte zorlananlar; daha fazla Türkiye de gündemini sarsan hem de dümenini eskiye doğru kırmaya ayarlı “Öğrenci Andı” kararına mevzi yapılan Danıştay hakkında yeni bir hamleye girişmişler.

Halkanın Kurtuluş Partisi'nin partisine Danıştay'da dava açılmış, Danıştay Savunuculu'nun davasının, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal ve toplumsal olarak hakların ve insan onurunun olmasıyla bağdaşmayan içerikte mütalaa yazılmıştır. Açılan dava ve yazılan mütalaa, “millet iradesine vesayet” ve “milletin inanç ve değlerine esaret” hedeflenenlerin pusuda olduğunu ve boş durmadığını belgeliyor.

Kamuda görev yapan kadın personelden isteyenlerin başı örtülü olarak görev yapmasına engel olan vesayet dönemi artığı kılık ve kıyafet yasaklarını yeniden hayata döndürmek için süfli teneffüs yapmaya kalkışmışlar. Senaryo gayet net: Dava açılacak, mütalaa yazılacak ve başarılabilirse karar çıkarılacak, başarılamazsa, dikkate alınmayan mütalaa üzerinden gündem oluşturulacak. Görünen ve anlaşılması gereken odur ki, Danıştay bünyesinde toplumu germeye, vesayetle malul ‘Eski Türkiye’yi geri getirmeye, hak ve özgürlük temelli hukuk anlayışının hâkim olması noktasında ipe un sermeye meyilli bir yapı cirit atıyor.

Milletin değerlerini, egemenliğini, iradesini kabullenmekte isteksiz davrananları, özgür iradesiyle ve inancı gereğiyle başı örten ve bu şekilde kamu hizmeti sunma sorumluluğunu yerine getiren kadın kamu görevlileri gerçeğini tahammülde zorlananları, vesayeti yeniden hortlatma hayali kuranları bir kez daha uyarıyoruz: Artık millete rağmen ele geçireceğiniz mevziniz de milleti yok sayarak varacağınız menziliniz de kalmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Ya milletle birlikte yolculuğuna ortak alacaksınız ya da millet iradesinin ve egemenliğinin sarsılmaz gücü ve yenilmez cüssesi karşısında ortalıktan kaybolup yok olacaksınız.

12 milyon 300 bin imzanın toplandığı, milletin egemenliğini aşmıştı. Vesayetin puslu havasının dağıtılması, kamu görevlilerinin hakkının ve hukukunun korunmasında, hem de hitap eden bir eğitimin olduğu Bir-Sen ve Memur-Sen'de söz veriyoruz. TSK'nun bir parçası olan kurumun bir parçası olan bir kurumun, bir ortaklığın, işyeri ve yarınında başlığının aşılmasıdır. de iradeye de izin vermeyiz, vermeyeceğiz.